Napomena Ministarstva o primjeni odredbi za projektiranje zgrada gotovo nulte energije

10.10.2017.

Dakle, ono što smo dugo čekali, sada je pred nama.

Zgrade gotovo nulte energije (NZEB) treba projektirati već danas.

Više na sljedećem linku.