Studije isplativosti, savjetovanje i kontrola projekata

26.07.2017.

U želji za postizanjem visoke energetske učinkovitosti kakvu zahtjeva trenutno važeća tehnička regulativa, u projektiranju se ponekad predviđa ugradnja sustava obnovljivih izvora energije u puno većoj mjeri nego li je to zaista potrebno. Navedeno rezultira visokim troškovima investicije ali i održavanja sustava.

Uz kompleksnu tehničko ekonomsku analizu i proračun složenog perioda povrata investicije, u mogućnosti smo prije izrade glavnog projekta odabrati sustav koji će biti troškovno optimalan, tj. isplativ i koji će ujedno zadovoljiti vrlo visoke kriterije energetske učinkovitosti. Time investitorima štedimo znatnu količinu troškova čime investicija u ozbiljnu studiju isplativosti postaje zanemariva.

Prema trenutno važećoj tehničkoj regulativi, zgrada mora imati određenu (nisku) potrošnju potrebne, isporučene i primarne energije. S obzirom da je regulativa relativno nova, projektanti nisu dovoljno upoznati s njom, zbog čega je potrebno kontrolirati projekte u odnosu na racionalnu uporabu energije. Našim klijentima možemo pružiti uslugu kontrole projekata kojom ćemo jamčiti zadovoljavanje traženih parametara energetske učinkovitosti. Također, u mogućnosti smo pružiti i savjetodavne usluge projektantskom timu prilikom same izrade projekata.