Vođenje projekata

26.07.2017.

Voditelja projekta može imenovati bilo koji investitor radi optimizacije utrošaka sredstava i vremena te radi zakonite i kvalitetne izvedbe građevine.

Također, postoji i zakonska obveza imenovanja voditelja projekata od strane investitora koji se u smislu propisa kojima se uređuje javna nabava smatraju javnim naručiteljima. Oni su obvezni imenovati voditelja projekta u sljedećim slučajevima:

  • ulaganja sredstava u izgradnju infrastrukturnih i drugih građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 10.000.000,00 kuna bez PDV-a.
  • ulaganja sredstava u izgradnju građevina ukupne investicijske vrijednosti preko 50.000.000,00 kuna bez PDV-a.

Voditelj projekta odgovoran je investitoru za zakonito i pravilno obavljanje poslova propisanih zakonom.Voditelj projekta mora biti adekvatno educiran i certificiran u slučaju obveznog imenovanja.