Zgrade gotovo nulte energije

26.07.2017.

Zgrade gotovo nulte energije (engl. NZEB) su zgrade koje troše vrlo malo energije za rad termotehničkih sustava i sustava rasvjete, a tu malu količinu energije bi trebale u značajnoj mjeri pokrivati iz obnovljivih izvora energije, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini.

Od 2021. godine sve nove zgrade moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“, a od 2019. godine nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti moraju biti „zgrade gotovo nulte energije“.

Osim zakonske obveze, već sada prilikom apliciranja na europske fondove, često se mora dokazati da će zgrada biti „zgrada gotovo nulte energije“.

Da bismo dokazali da će zgrada postići tako visoka energetska svojstva, potrebno je provesti kompleksne proračune primarne energije i udjela obnovljivih izvora energije. Za naše klijente u mogućnosti smo napraviti takve proračune i predložiti tehnička rješenja koja će zadovoljiti potrebne kriterije.